Laguntza ekonomikoen bila zabiltza zure negozioak hobera egin dezan?

Berrikuntza proiekturen bat garatzen baduzu, laguntza eta abantaila bereziak jaso ditzakezu.

Digital Dend@k laguntzak

 

Digital DEND@K tokiko merkataritzan soluzio teknologikoak eta digitalak ezartzeko laguntza-programa bat da.

Laguntza hauen helburua ekimen digitalak bultzatzea da, hiriko merkataritzako enpresa eta pertsona autonomoen eraldaketa digitala sustatzeko, berain heldutasun digitala eta lehiakortasun-dimentsioa hobetzeko.

 • NORK ESKA DITZAKE DIGITAL DEND@K LAGUNTZAK?

  Laguntzak eskuragarri daude honako sektore hauetako pertsona fisiko eta juridikoentzat:

  • Donostian kalean dagoen lantoki bat izatea, edo Donostian izen soziala duen on line denda bat. Bi kasuetan, produktuak azken kontsumitzaileari zuzendu behar zaizkio, eta zerbitzuak azken pertsonei eman behar zaizkie.
  • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (JEZ) alta emanda egotea laguntzaren xede den jardueran, urtebete baino gehiago jarraian, oinarri hauek argitaratzen diren egunean.

  Onuradunek baldintza hauek bete behar dituzte deialdian parte hartzeko:

  1. Erakunde onuradunak Donostiako udalerrian dagoen lantoki bat izatea kalean bertan, edo izen soziala duen e-commerce bat Donostian, azken kontsumitzaileari produktuak saltzen dizkiona edo azken pertsonei zerbitzuak ematen dizkiena.
  2. Diruz lagundutako inbertsioa Donostiako udalerrian dagoen lantokira bideratzea, kalean bertan edo Donostia Donostia izen soziala duen on-line salmenta-espaziora.
  3. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (JEZ) alta emanda egotea laguntza eskatzen den jardueran, urtebetetik gorako epean eta etenik gabe, oinarri hauek argitaratzen diren egunean.
  4. Eskabidea egiteko unean enpresa txikiaren izaera betetzen dutenak, oinarrietan ezarritakoaren arabera.
 • ZEIN DA LAGUNTZA HAUEN HELBURUA?

  Donostiako Udalak, Donostia Sustapenaren bitartez, laguntza hauek sustatzen ditu, hiriko merkataritzaren enpresa eta pertsona autonomoen eraldaketa digitala sustatuko duten soluzio eta tresna digitalen ezarpena bultzatzeko, beraien lehiakortasun-dimentsioa hobetzeko.

  Horrela, hiriko merkataritzako enpresa eta pertsona autonomoen soluzio eta tresna digitalak ezartzeko egindako inbertsioak eta gastuak babesten ditugu, beraien eraldaketa digitala eta lehiakortasun hobekuntza sustatzeko, hala nola: marketin digitaleko soluzioak, e-commerce garapenak, datuak kudeatzeko eta aztertzeko sistemak, negozioa kudeatzeko sistemak, etab.

 • ZEINTZUK DIRA LAGUNTZA DIGITALEN EZAUGARRI NAGUSIAK?
  • Laguntza mota: itzuli beharrik gabeko laguntza. Ordainketa bakarra.
  • Gehieneko zenbatekoa: 3.000,00 €
  • Ezaugarri nabarmenak

  Konkurrentzia: laguntza hauek bateragarriak izango dira helburu bererako emandako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, beste edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatutatik datozenak, nazionalak, Europar Batasunekoak edo nazioartekoak, betiere, aldi bereko beste diru-laguntzen araudiak horri buruz ezar dezakeenari kalterik egin gabe, betiere oinarri arautzaileetako baldintzak betetzen badituzte.

  Atzeraeragina: laguntzaren hautagarritasun-epea 2022ko urtarrilaren 1era atzeratzen da.

  • Zer da diruz lagun daitekeena: merkataritzarako soluzio eta tresna digitalak
  • Gauzatzeko epea: GAOn argitaratu eta hurrengo egunetik 2022ko abenduaren 31ra arte.
 • ZEIN DA LAGUNTZEN ZENBATEKOA?

  Oro har, laguntzaren zenbatekoa BI MILA (2.000 €) EUROKOA izango da.

  Digital Dendak programetan parte hartzen ari diren enpresen kasuan, Digital Dendak-2021 eta 2022 programa digitaletan eta 2022 Ekonomia Zirkularra eta Jasangarritasuna 2021 eta 2022 programetan parte hartzen ari diren enpresen kasuan, SmartKalea Programa eta/edo DSSMarketPlaza: www.donostiamarket.eus programari atxikita badaude (edo laguntza eskatu eta 21 eguneko epean marketera atxikitzeko eskaera egiten badute, eta diru-laguntzaren ebazpen-datarako eskubide osoz alta emanda badaude), laguntzaren zenbatekoa HIRU MILA (3.000€) EUROKOA izango da.

  A), b) eta c) idatz-zatietan deskribatutako eremuetan egindako inbertsioaren eta gastuen % 80 izango da laguntza:

  1. Negozioaren komunikazio eta marketin digitalerako tresnak
  2. Inteligentzia analitikoaren datua eta garapena kudeatzeko eta aztertzeko tresnak.
  3. Kudeaketa-tresnak eta -sistemak

  Diru-laguntzaren zenbatekoa % 10 handituko da, baldin eta pertsona fisiko edo juridiko onuradunaren merkataritza-lokala edo lantokia hiriaren ekialdean badago edo hala jasota badago eskabidearen eranskinean. Altza, Intxaurrondo, Mirakruz-Bidebieta, Egia, Loiola eta Martutene auzoetan kokatutako merkataritza-enpresak hartuko dira hiriaren ekialdeko eremutzat.

  Gehikuntza metatu ahal izango da, eta, beraz, laguntzaren zenbatekoa ezin izango da inolaz ere BI MILA EURO (2.000,00 €) edo HIRU MILA EURO (3.000 €) baino handiagoa izan, dagokionaren arabera.

  Diruz lagundutako jarduerak egiteko epea 2022ko urtarrilaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra bitartekoa izango da.

 • ZER GASTU ETA INBERTSIO JASOTZEN DITUZTE "DIGITAL DEND@K" LAGUNTZA DIGITALEK?

  Diruz lagunduko dira enpresetan eta saltokietan konponbide digitalak ezartzera bideratutako gastu eta inbertsioak, eraldaketa digitaleko prozesuan lagunduko dietenak, hala nola:

  • Negozioaren komunikazio eta marketin digitalerako tresnak (kanal digitalak identifikatzen laguntzeko, sareetan ospea eta posizionamendua hobetzeko, bezeroaren esperientzia hobetzeko, leialtasuna lortzeko app-ak, etab.).
  • Inteligentzia analitikoaren datua eta garapena kudeatzeko eta aztertzeko tresnak (datuak, trafikoak, erabiltzaile digitalen portaera neurtzeko, biltzeko, aztertzeko eta on line analisirako eta estatistikarako soluzioak eta tresnak).
  • Kudeaketa-tresnak eta -sistemak (salmenta-prozesuen, bezeroarekiko harremanen, sustapenen eta abarren kudeaketa eta plangintza errazteko irtenbideak).

  Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira, oro har, diruz lagundutako jardueraren izaerari zalantzarik gabe erantzuten diotenak eta jarduera horiek ezarritako epean egiten direnak.

  Ez dira diruz lagunduko honako erakunde hauek eskainitako zerbitzuak:

  • Erakunde publikoak.
  • Irabazi-asmorik gabeko erakundeak.
  • Sektore publikoko erakundeen % 25 baino gehiagoren mendeko edo partaidetza duten erakundeak (Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 3. artikuluan jasotako erakundeak, halakotzat hartuta; lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora, eta fundazioek eta irabazi-asmorik gabeko elkarteek edo sozietateen bidez banatzen dira.

  Ez da onartuko, ezta ere, 100 eurotik beherako fakturarik edo gasturik (zergak kanpo). Inola ere ez dira diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ) eta zeharkako gainerako zergak.

  Txartelarekin, banku-transferentziarekin edo helbideratze-ordainagiriarekin egindako ordainagiriak baino ez dira onartuko. Egiaztagiri horietan, egindako eragiketari buruzko informazioa jasoko da (onuraduna, kontzeptua, dataren zenbatekoa eta abar), eta ez da onartuko banku-mugimenduen zerrendarik.

  Diruz lagundutako jarduerak egiteko epea 2022ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartekoa izango da.

 • NOLA EGITEN DA INSKRIPZIOA ETA ZER EPE HARTU BEHAR DITUT KONTUAN?

  Eskabideak aurkezteko epea Oinarri hauen iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (GAO) argitaratu eta hurrengo egunetik baliabide ekonomikoak agortu artekoa izango da, Oinarri hauetako 2. artikuluaren arabera (kasu horretan Donostia Sustapenaren webgunean argitaratuko da) edo, bestela, deialdia itxi artekoa (2022ko abenduaren 31n).

  Eskaerak modu telematikoan eta Donostia Sustapenaren webgunearen bidez aurkeztuko dira (www.fomentosansebastian.eus). Eskabidea telematikoki egin ahal izateko, alta emanda egon beharko da sustapeneko online zerbitzuen atarian, zeina webgunetik eskura baitaiteke. Eskuliburu bat dago eskuragarri atarian alta emateko eta laguntza-eskaerak egiteko gida gisa.

  Edozein informazio edo kontsulta egin nahi izanez gero, 943.482800 telefonoan edo Helbide elektroniko hau spambot-etatik babestuta dago. JavaScript gaituta izan behar duzu ikusi ahal izateko. helbide elektronikoan erantzun beharko da, honako gai honekin: «Laguntza Digital Dend@k 2022». Jendaurreko ordutegia Donostia Sustapenaren webgunean aipatzen dena izango da.

  Salbuespenezko eta behar bezala justifikatutako kasuetan, eskabidea Sustapen Atariaren bidez egitea ezinezkoa bada, eta atari horrek horretarako baimena ematen badu, beste bide bat jarriko da eskabidea egiteko.

  Dagokion eskabide-orriarekin batera, oinarri hauetan eskatzen den administrazio-dokumentazio guztia erantsiko da.

  Eranskinak osorik bete beharko dira, eta orri guztietan behar bezala sinatuta egongo dira. Erantsi beharreko dokumentazioa, sinatzea eskatzen duena, digitalki sinatu beharko da.

  Laguntza eskatu nahi duten enpresek edo erakundeek oinarrien 7. artikuluan eskatzen den dokumentazioa aurkeztu beharko dute:

  1. Eskabidearen eranskina.
  2. Bankuko datuak edo bankuko agiri baliokidea.
  3. Administrazio-dokumentazioa.
 • ZEIN DA IZAPIDETZEKO ETA EBAZTEKO EPEA?

  Eskaerak norgehiagokarik gabeko konkurrentziaren bidez ebatziko dira, hau da, erregistro-ordenaren bidez, laguntzara bideratutako baliabide ekonomikoak agortu arte edo deialdia 2022ko abenduaren 31n itxi arte.

  Laguntzaren ebazpena emateko epea sei (6) hilabete baliodunekoa izango da, eskabidea erregistratzen den egunetik zenbatzen hasita, eta epe horren barruan ez dira zenbatuko administrazio-agiriak zuzentzeko epeak. Laguntza emateko ebazpena ezarritako epean ematen ez bada, ez da diru-laguntza emango.

  Laguntza emateko edo ukatzeko, Donostia Sustapenak berariazko ebazpen arrazoitua emango du, eta ebazpenak eskatzaileei jakinaraziko zaizkie, oinarrien 8. eta 9. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

  Ordaindutako zenbatekoa ez da inoiz izango oinarri hauetako 5. eta 6. artikuluetan ezarritakoaren arabera aurkeztu eta justifikatutako gastu edo inbertsioen zenbatekoa baino handiagoa.

Dokumentazioa eta erlazionatutako estekak

Webgune honetan edo Camino kalea 2 gure bulegoetan eska dezakezu.