Laguntza ekonomikoen bila zabiltza zure negozioak hobera egin dezan?

Berrikuntza proiekturen bat garatzen baduzu, laguntza eta abantaila bereziak jaso ditzakezu.

Enpresa-proiektu berritzaileak hazteko laguntzak

 
 

Donostiako enpresa-proiektu berritzaileak hazteko laguntza-programa.

Donostiako enpresa-proiektu berritzaileen hazkundea bultzatzea. Proiektu horiek, abian jartzea gainditu ondoren, hazkunde-fase hauetan daude: Beraz, proiektu berritzaileak izan beharko dute, eta haien hazkundean eragina izango duten lan-ildoak aurkeztu beharko dituzte, enpresen produktibitatea handituz, jarduerari eta kualifikazio handiko enplegua sortzeari dagokienez.

 • NORI ZUZENDUTA DAUDE LAGUNTZA HORIEK?

  Donostian lantokia duten enpresa txikiak. Enpresa horietan garatuko dira diruz lagundutako jarduerak, eta proiektu berritzaileak edo I+G+b arlokoak eta negozio-eredu eskalagarria aurkeztuko dituzte.

 • ZEIN DA LAGUNTZAREN ZENBATEKOA ETA ZER LAGUNTZEN DA DIRUZ?

  Onuradun bakoitzeko laguntza bakarra eman ahal izango da.

  Laguntzaren gehieneko zenbatekoa 20.000 €-koa izango da, eta laguntzaren kontzeptu bakoitzeko gehieneko zenbateko bat egongo da, jarraian adierazten den moduan:

  1. Kualifikazioa duten gazte donostiarren KONTRATAZIO BERRIAK, 13.000 €-ko gehieneko laguntza kontratazio berri bakoitzeko.

  Ezarritako laguntzaren zenbatekoa 10.000 eurokoa izango da, lanaldi osoko kontratu berriaren lehen sei hilabeteetarako.

  Laguntzak % 10eko gehikuntza gehigarria izan dezake laguntzaren oinarriaren gainean, baldin eta:

  1. Kontratatutako pertsona emakumea da.
  2. Kontratatutako pertsonarentzat lehenengo lan-kontratazioa den, bai gizonentzat, bai emakumeentzat.
  3. Kontratatutako pertsona donostiarra bada eta Donostiara itzultzen bada (Tokiko Itzulera)

  Gehikuntzak metagarriak dira, eta, beraz, kontzeptu horretako laguntzaren zenbatekoak ezin izango du HAMAHIRU MILA (13.000) EUROKO zenbatekoa gainditu.

  2. FINANTZAKETA ESKURATZEA, gehienez 10.000 €-ko laguntza, eta % 70eko dirulaguntza.

  Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak izango dira kanpoko aholkularitzari eta finantzaketa lortzearekin lotutako inbertsioei buruzkoak, enpresak merkatuan hazteko eta eskalatzeko aukera izan dezan.

  3. BERRIKUNTZA PRODUKTUAN EDO ZERBITZUAN: lehen produktua edo produktu berri bat garatzea: gehienez 15.000 €-ko laguntza eta % 70eko dirulaguntza.

  Laguntza eskatu ahal izango da honako kontzeptu hauetan: berrikuntzarako aholkularitza eta laguntza, ikerketa- eta garapen-proiektuak, produktu berriak garatzeko tresna eta materialetan egindako inbertsioak, txostenak, ziurtagiriak eta kanpoko adituek egindako auditoretzak.

  4. GARAPEN TEKNOLOGIKOAREN BABESA: gehienez 15.000 €-ko laguntza eta % 70eko dirulaguntza

  Laguntza eskatu ahal izango da ikerketa eta/edo garapenaren, kanpoko iturrien lizentzien akordioen bidez eskuratutako edo lortutako ezagutza tekniko eta patenteen eta jabetza industrial eta intelektualaren eskubideak eskuratu, babestu eta salerosteko aholkularitza-kostuen kontratuzko ikerketaren aholkularitza eta laguntza gisa.

  5. BERRIKUNTZARI LOTUTAKO ESTRATEGIA ETA NEGOZIO EREDUAK: gehienez 10.000 €-ko laguntza eta % 70eko dirulaguntza

  Laguntza eskatu ahal izango da berrikuntzari lotutako edo zaintza teknologikora edo adimen lehiakorrera bideratutako estrategiari eta negozio-ereduei aholkularitza eta laguntza emateko.

  6. NAZIOARTEKO MERKATUEN GARAPENA: gehienez 6.000 €-ko laguntza eta % 70eko dirulaguntza

  Laguntza eskatu ahal izango da nazioarteko merkatuak garatzeko aholkularitza eta laguntza gisa. Aholkularitzaz bestelako inbertsio-gastuekin lotutako kostu guztiek proiektu berritzailea nazioartekotzeko plan bat izan beharko dute, eta aurkeztutako gastuekin koherentea izan beharko dute:

  Diruz lagundu daitekeen kontzeptu bakoitzaren betekizun espezifikoak oinarri arautzaileetan zehaztuta daude.

  Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak gauzatzeko epea 2023ko Urtarrilaren 1etik 2024ko Otsailaren 29ra artekoa izango da. Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak justifikatzeko fakturak ere aldi horretakoak izango dira. Justifikazio-fakturak 2023ko urtarrilaren 1etik 2024ko martxoaren 15era bitartean ordaindu beharko dira. Fakturek osorik ordainduta egon beharko dute, onartu ahal izateko.

 • NOLA ESKA DEZAKET LAGUNTZA?

  Eskaerak aurkezteko epea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (GAO) argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, baliabide ekonomikoak agortu arte, edo, bestela, 2023ko Azaroaren 15era arte.

  Eskaerak telematikoki aurkeztu beharko dira, Donostiako Sustapenaren webgunearen bidez (www.fomentosansebastian.eus/eu).

  Edozein informazio edo kontsultarako 943 482800 telefonoan edo Helbide elektroniko hau spambot-etatik babestuta dago. JavaScript gaituta izan behar duzu ikusi ahal izateko. helbide elektronikoan erantzungo da, gai gisa honako hau adieraziz:

  Honako dokumentazio hau aurkeztu behar duzu:

  Administrazio-agiriak:

  1. Eskabidearen eranskina. Eranskin honetan eskatutako igoerak bakarrik hartuko dira kontuan.
  2. Laguntza eskatzen duen pertsonaren edo erakundearen banku-datu ekonomikoak, dagokion banku-erakundeak zigilatuta, edo banku-dokumentu baliokidea.
  3. Pertsona fisikoa bada, eskatzailearen NANaren kopia.
  4. Pertsona juridikoa bada, eskatzailearen IFKren kopia eta, hala badagokio, ahalordedunaren NANa.
  5. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko (ZTBES) kide bada, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearen ebazpena, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko Agente Zientifiko Teknologiko gisa kreditatzen eta aitortzen duena.

  Deskripzio-memoria teknikoa (Eranskina: Memoria Teknikoa):

  Memoria teknikoak garatuko den proiektu berritzailea deskribatuko du, bai eta egin beharreko gastuak eta enpresaren hazkundean izango duen eragina ere. Informazio teknikoa eta ekonomikoa izango du, eta alderdi teknikoak, zientifikoak eta berrikuntzakoak, ekonomiko-finantzarioak, negozio-plana eta proiektuaren ustiapen komertziala erakutsi beharko ditu.

  Proiektuaren diseinu orokorra jasoko du (faseen garapena, zereginak, arduradunak, kronograma, emaitza-adierazleak), eta argi eta garbi adieraziko du zer egoeratan dagoen.

  Proiektuaren memoria ekonomikoa (Eranskina: Finantza Memoria): Laguntzaren xede diren gastuen finantza-memoria, Excel formatuan:

 • NOLAKOA IZANGO DA EBAZPENA?

  Eskabideak sarrera-erregistroaren arabera ebaluatu eta ebatziko dira, baliabide ekonomikoak agortu arte.

  Kanpoko adituek ebaluatuko dituzte eskabideak, eta, gainera, onartutako proiektuen eta gastuen betearazpenaren jarraipena egin ahal izango dute, bai eta oinarri arautzaile hauen aplikazioan sortzen diren arazoak ebatzi eta interpretatu ere.

  Onuradun bakoitzeko laguntza bakarra eman ahal izango da.

  Proiektuak balorazio-irizpide hauen arabera ebaluatuko dira:

  1. Proiektuen kalitate zientifiko-teknikoa eta berrikuntzakoa

  50

  2. Enpresaren negozio-planaren bideragarritasun ekonomikoa eta errentagarritasuna

  50

  PROIEKTUAREN PUNTUAZIOA GUZTIRA

  100

  Eskaera bat hautatu ahal izateko gutxieneko puntuazioa 60 puntukoa izango da; beraz, eskatutako gutxieneko puntuazioaren barruko puntuazioa lortzen duten eskabideak kanpoan geratuko dira.

  Eskatutako laguntzaren ebazpena emateko epea lau hilabetekoa izango da, deialdia ixten denetik kontatzen hasita.

 • ZER HARTU BEHAR DUT KONTUAN JUSTIFIKAZIOA EGITEKO?

  Azken justifikazio bakarra aurkeztuko da, onartutako kontzeptu subentzionagarri guztiak jasoko dituena.

  Oro har, justifikazioa aurkezteko azken eguna 2024ko Martxoaren 15a izango da.

  Kontratazio berriaren lehen sei hilabeteak ez badira 2024ko Martxoaren 15erako amaitu, proiektua justifikatzeko epea luzatu egingo da. Epe hori hilabetekoa izango da, kontratuaren lehen sei hilabeteak igarotzen direnetik kontatzen hasita.

  Laguntzaren ordainketa ez da inoiz izango laguntza ematerakoan onartutako gastua baino handiagoa. Ez dira kontuan hartuko kontzeptu bakoitzean emandako zenbatekoak gainditzen dituzten justifikazio-fakturak. Onartutako justifikazioa egindako ordainketak baino txikiagoa bada, dagokion zatia itzuli beharko da.

  Ordainketa bakarra egingo da, dagokion dokumentazioa aurkeztu ondoren.

  Kontratazio Berrien kontzeptu subentzionagarria onartuta duten proiektuen kasuan, justifikazio partziala egin beharko dute. Justifikazio horrek ez dakar berekin laguntza ordaintzea, baina beharrezkoa da diruz lagundu daitekeen kontzeptu horretarako eskatzen diren baldintzak betetzen direla onartzeko. Horrela, kontratazioa egin eta hilabetera, kontratazio horrekin zerikusia duten datuak aurkeztu beharko dituzte.