logo ayuntamiento cabecera

Ecoris3

Erakunde Teknologikoek eta Ikerketa Erakundeek (RTO, ingelesezko siglak) ekoizten duten berrikuntzaren eta ezagutzaren transferentziak eta tokiko eta eskualdeko enpresetako goi- mailako hezkuntzak desfase eta zailtasun garrantzitsuenak izaten jarraitzen dute Berrikuntzari eta Hazkundeari dagokienean. Funtsezkoa da I+G emaitzen ustiapen ekonomikoa sortzeko, eta bereziki garrantzitsua da zehazki Espezializazio Adimentsuko (RIS3) tokiko eta eskualdeko zonetarako eta berrikuntza-aukerarako.

 

Era berean, RIS3ko Erronkak eta Aukerak hobetu eta konektatu beharra daude berrikuntzako aktoreekin eta politikekin, "lurraldea"ren funtzioa nabarmenduaz, interkonexioak gertatzen diren eta ezagutza sortzen den lekua bezala. Horretarako, eskualdeko nahiz tokiko agintariek paper nagusia izango dute bitartekaritza-lanean, eta, ecoRIS3 proiektuaren helburuen arabera, baita ere aktore giltzarrien artean interakzioak sortzen dituzten politika eta neurri hobeak sustatzerakoan, RIS3 estrategietan berrikuntzako ekosistema iraunkorrak antolatzearren, dauden desfaseei eta erronkei erantzuna emateko.

 

Web